Flygutbildning

Bli pilot hos oss

Flygutbildning

Nästan ALLA kan lära sig flyga - det är inte mycket svårare än att köra bil. Vilken typ av certifikat du ska skaffa beror på vad du tänkt dig med ditt flygande. Vill du använda flygplanet i tjänsten, eller kanske för att snabbt ta dig runt Sverige och besöka olika platser, då är det ett PPL eller LAPL du ska ha.

Ett annat alternativ är att satsa på Ultralätt (UL). Det är lätta flygplan med högst två platser, och dessa har blivit mycket populära de senaste åren, inte minst tack vare ett lägre flygpris. Utbildningen är kortare än för vanligt motorflyg, och lämpar sig bra för dig som vill lära dig flyga motordrivna flygplan, men inte är beredd att investera så mycket pengar som ett motorflygcertfikat kostar.

Blekinge Flygklubb är en av få flygskolor i Sverige som utbildar elever till både PPL, LAPL och UL-flygcertifikat. Läs vidare nedan och tveka inte att ta kontakt med våra lärare om du är intresserad!

Våra certifikat

PPL
(Private Pilot License)

Det "klassiska" motorflygcertifikatet som ger dig möjlighet att flyga motorflygplan upp till 5.7 ton och 7 personer.

Certifikatet kan byggas på med mörkerbehörighet, instrumentbehörighet, mm.

Det är även detta du ska ha om du funderar på en karriär som yrkespilot.

Den praktiska utbildningen är 45 flygtimmar med lärare.

Pris: ca 90.000 kr

LAPL
(Light Aircraft Pilot License)

En relativt ny certifikatform som är en förenkling av PPL och gäller för flygplan upp till 2000 kg och max 4 personer.

Du kan bygga på med mörkerbehörighet, men inte så mycket ytterligare.

Det är samma teoriutbildning och prov som för PPL, men i stället för 45 tim flyger du 30 tim.

Pris: ca 65.000 kr

UL
(Ultralätt)

Ultralätta flygplan får väga max 472.5 kg startklara inkl besättning, bagage och bränsle.

Det är ett prisvärt alternativ för dig som vill "komma upp i luften" på egen hand. Ni får inte vara fler än två ombord.

Teoriutbildningen är i princip samma som för PPL/LAPL, men du får skriva proven i flygklubbens regi.

Den praktiska flygningen är ca 20-25 tim - i praktiken blir det så många timmar du behöver för att du ska klara dig själv i luften.

Pris: ca 45.000 kr

Teoriutbildning

Upplägg

Kursen fungerar som en distanskurs med delvis lärarledd undervisning och det är därför viktigt att du är väl förberedd och påläst inför lektionerna. Lektionerna fungerar som en repetition samt ger svar på frågor som dykt upp under hemstudierna.

För att få en givande lektion är det därför viktigt att du är påläst och har gjort instuderingsfrågorna inför lektionen. Tanken är att instuderingsfrågorna ska ligga som bas för lektionen och är dem som läraren utgår ifrån. På detta sätt vet du var du ska lägga primärt fokus. Givetvis är allt viktigt, men det finns vissa delar som är viktigare än andra och då behöver vi ägna lite mer tid åt dessa.

Lektioner ges varje vecka från oktober till april. Du får tidigt läsanvisningar och förväntas hålla ett högt tempo i dina självstudier.

Skolprov görs i varje ämne och det krävs att skolprovet är godkänt för att man ska få skriva för Transportstyrelsen i respektive ämne. Vi gör ingen skillnad på UL och PPL/LAPL-elever vad gäller teorin, då vi anser att teorin är en otroligt viktig bit även om böckerna skiljer sig lite. Däremot behöver UL-elever inte skriva prov för Transportstyrelsen - det räcker med godkänt skolprov.

Efter skolprovet går vi igenom och rätar ut eventuella frågetecken inför de skarpa proven. Av erfarenhet är dessa genomgångar väldigt givande och man lär sig otroligt mycket av sina fel man gjort på skolproven.

Indelning

Vi har totalt nio ämnen att gå igenom. Detta gör vi genom att dela in dem i tre block med tre ämnen i vardera block. Efter varje block skriver du skolprov, och skarpa prov för Transportstyrelsen om du läser för LAPL/PPL.

Kostnad

Teorikursavgiften är 5.000 kr varav 3.000 kr sätts in på ditt flygkonto och kan användas för din praktiska utbildning. Litteratur tillkommer.

Anmälan & Frågor

Kontakta Christian Darnell, tfn 0768 - 55 77 27
eller
Martin Skogh, tfn 0708 - 57 60 09

christian.darnell@gmail.com
martin.skogh@gmail.com

För mer information om Blekinge Flygklubb, besök vår hemsida www.blekingefk.org.